2023 KÂR PAYI İCMALİ

2023 YILI MET-VAK

KÂR PAYI DAĞILIM İCMALİ

DÖNEM BAŞLANGIÇ

DÖNEM SONU

HESAP İŞLEM TARİHİ

01.01.2023

31.01.2023

03.05.2024

 

 

 

DÖNEM NET KÂRI

495.457,55 

 

 

 

 

TOPLAM KÂR PAYI TUTARI

1.125.634,96 

 

 

 

 

KÂR PAYI ÇARPAN KATSAYISI

44,02 

 

 

 

 

2023 YILI KÂR PAYI ÇARPAN KAYSAYISI 44,02 OLARAK HESAPLANMIŞ OLUP ÜYELERİMİZİN BİRİKİMLERİNE YANSITILMIŞTIR.