Kredi Kullandırımı

Vakfımızın kredi kullandırımı aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır. Üyelerimizin kredi müracaatlarını bu esasa göre yapmalarını önemle rica ederiz.

İHTİYAÇ KREDİSİ USUL VE ESASLARI

 

Kredi Miktarı ve Uygulanacak Geri Ödeme Katsayısı

 

Madde 18

 

a) Kullanılabilecek kredi miktarı üst limiti 20.000 TL dir, kefilsiz olarak kredi kullanılabilir. Yönetim kurulu bu limiti yılda bir kez artırmaya ya da eksiltmeye yetkilidir. Müracaatlar kredi talep formu ve maaş bordroları ile birlikte yapılır.

 

b) Vakıfça verilecek kredilere uygulanacak geri ödeme katsayısı yılda 2 defayı geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

c) Krediler en az 1, en çok 24 ay süre ile verilir.

 

d) Kredi geri ödemeleri aylığa tekabül eden geri ödeme katsayısına göre hesaplanarak tahsil edilir.

 

e) Kredi kullanan üye vakıf üyeliğinden ayrılsa bile kredi taksitlerini vadesinde ödemek zorundadır.

 

Kredilerden Yararlanma Şartları

 

Madde 19- Bu yönetmelikte belirtilen ihtiyaç kredisinden yararlanmak için;

 

a) En az 18 aylık vakıf üyesi olmak,

 

b) Üyelik aidatını kesintisiz ödemiş olmak ve maaşında haciz kesintisi bulunmamak,

 

c) Üyeler Vakıfça hazırlanmış başvuru sözleşmesini ve Yönetim Kurulu tarafından istenen diğer belgeleri hazırlayarak elden veya resmi posta yoluyla başvuracaklardır.

 

d) Her üye kendi adına kredi kullanacaktır ve başvurusu müspet sonuçlanan üyeye ödeme yapılırken kredi mutlaka başvuru sahibinin adına açılmış hesap numarasına yapılacaktır.

 

e) Vakıf Kredilerin ödenmesi, takibi vb. çeşitli aşamalardaki EFT, havale ücretleri, kırtasiye masrafları vb. sair giderler için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ile sınırlı olmak üzere masraf alabilir.

 

f) Her üyenin açıkta tek bir kredi hesabı olacaktır. Üye yeni kredi kullanmak istediğinde önceki kredisini kapattıktan sonra veya yeni kredisinden mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

 

g) Kredi kullanan üyeler üyelikleri süresince sadece 2 (iki) kere borç yapılandırması yapabilirler.

 

Kredi Başvurusunda Öncelik ve Sıra

 

Madde 20

 

a) Kredi ödemelerinde öncelik, 19 uncu maddede belirtilen şartlara haiz ve aynı maddenin c bendinde göre başvuru yapanların üyelik süresi yüksek olandan (aidatlarını kesintisiz ve tam ödemiş ile üyeliği önce kabul edilenden) başlamak esastır.

 

b) Kredi için yapılan müracaatlar değerlendirildikten sonra vakfın mali durumu dikkate alınarak ödemesi yapılır.

 

c) Ödemelerde vakfın mali durumu dikkate alınacağından kredi talebinin çok olması durumunda Vakıf Yönetim Kurulunca yapılan sıralama takip eden aylara aktarılabilir.

 

d) İhtiyaç kredisinden yararlananlar kredi borcunu bitirdiği tarihten itibaren tekrar aynı krediden yararlanır. Ancak öncelik hiç kredi almayanlara aittir.

 

e) Vakıf senedinin 5 inci maddesinin (g) fıkrasında bahsedilen tabi afetlere maruz kalan veya kaza geçiren vakıf üyelerine normal afet yardımının dışında ihtiyaç kredisi de ayrıca verebilir. Bu kredi ödemesinde sıra ve süre aranmaz.

 

Kredilerin Geri Ödenmesi

 

Madde 21

 

a) Üyelerce alınan kredilere ait taksitler takip eden ayın 15 ila 25 i arasında vakfın belirleyeceği hesaplara yatırılır.

 

b) Aylık ödeme taksitleri 3 ay ödenmeyen üyelerin geriye kalan bütün taksitleri ödenir hale gelir ve bu para borçludan istenir. Ödemenin yapılmaması halinde icra yolu ile tahsili cihetine gidilir.

 

c) Kredi ödemelerinin zamanında yapılmaması halinde, kredi borcunun bittiği tarihten itibaren 2 yıl geçmedikçe, zorla tahsili halinde ise o üyeye bir daha hiçbir şekilde kredi verilemez.

 

d) Kredi taksitlerinde gecikme olması halinde 18.b maddesinde ki aylık geri ödeme katsayısının 2 (iki) katı oranında gecikme cezası ayrıca uygulanır.

 

e) Vakıftan emekli olan, istifa eden veya çıkartılan üyenin alacakları, o üyenin ödeme sırası geldiğinde; varsa kalan kredi borcu düşülerek ödenir. Üye ödeme sırası gelinceye kadar kredi taksitlerini zamanında ödemekle yükümlüdür. Ödemediği taktirde 18.b maddesinde belirtilen oranda gecikme cezası uygulanır.

 

f) Zamanında yatırılmayan veya eksik yatırılan kredi taksitleri daha sonra toplu olarak yatırıldığında, mahsuplaşma yatırılmayan veya eksik yatırılan ilk taksit tarihinden başlar.

 

g) Kredi geri ödemeleri Vakıf tarafından üyenin hesabından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesi durumunda, herhangi bir neden ile yapılamayan kesintilerden Vakıf sorumlu tutulamaz. Üye kontrollerini internet üzerinden yaparak borcunu zamanında ödemek ile yükümlüdür.

 

Kredi Limitlerinin ve Faiz Oranlarının Değişimi

 

Madde 22- Krediden yararlanmış olan üyenin kullanmış olduğu kredi limitinde ve faiz oranında daha sonradan değişiklik olması hallerinde bu azalma veya çoğalmalar kredi almış üyeye yansımaz.