2019 Yılı Kâr Payları ve Genel Durum

Saygıdeğer üyelerimiz, 

 

Vakfın maddi durumunun iyileştirilmesi gayesiyle 2018 Kasım ayından bu yana uyguladığımız tedbirler kapsamında elde edilen gelirlerin Vakıfbank’ta açılan vadeli mevduat hesabı ve Altın hesabında değerlendirilmesine devam edilmektedir. Yaşanan bütün olumsuzluklara ve darboğazlara rağmen 2019 yılı olabilecek en verimli şekilde değerlendirilmiş, yılsonu itibariyle elde ettiğimiz gelirden emeklilik fonu payı ayrılarak kâr payları hesaplanmış ve üyelerimizin birikimlerine yansıtılmıştır.

Kasım 2018 - Aralık 2019 döneminde gelinen son durumu ana başlıklar halinde sıralarsak;

  • 4. Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararla, emekli ödeme sırasında bekleyen ve 2 katı ödemeyi kabul eden 12 emeklimize 222.574 TL emeklilik yardımı ödemesi yapılmıştır (272.000 TL tasarruf edilmiştir).
  • İstifa eden 28 ve vefat eden bir üyemize 165.415 TL ödeme yapılmıştır,
  • Vergiler, harçlar, fonlar, burslar ve zorunlu giderler ödendikten sonra 31.12.2019 itibariyle gelirimiz 2.025.000 TL civarındadır.
  • Emekli fonu için %30 (607.000 TL) pay ayrılmıştır. Vadeli mevduatta değerlendirilecek fona 2020 yılı payı da ilave edilecek, Şubat 2021 den sonra emekli ödemeleri her ay sırayla bu fondan yapılacaktır.  
  • Geriye kalan 2/3 oranındaki gelir de ayrıca değerlendirilmeye devam edilecektir.
  • Toplanan gelirin tamamının emeklilere aktarılması yerine yaklaşık 1/3 oranındaki tutarı emeklilere dağıtılırken; 2/3 oranı kalan üyelerin teminatı olarak biriktirilmeye devam edilecektir.
  • Kâr payı hesabı için elde edilen gelirden; tüm giderler, emeklilik fonu ve toplanan aidatlar çıkarıldıktan sonra kalan tutar aidatlara bölündüğünde 0,088 çarpım katsayısı bulunmuş, hesaplanan kâr payları üyelerimizin birikimlerine yansıtılmıştır.
  • Örneğin; 2019 yılında 182,36 TL aidatı olan  ve aidatlarını düzenli ödeyen bir üyemiz 14 aylık dönemde 2.491,48TL aidat yatırmış, karşılığında 219,25 TL kâr payı almıştır.
  • Mart ayı itibariyle üye sayımız 430 civarındadır. Bazı üyelerimizin ümitsizliğe kapılarak sitemle istifa ettikleri görülmektedir.
  • Şeffaf yönetim anlayışıyla Vakfın durumunu sizlerle paylaştığımız ilk günden beri ifade ettiğimiz gibi   “Biz birlikte bir gücüz!”.  Asıl olan üyelerimizin emekli olarak sistemden ayrılmalarıdır. Aktüerya raporunda da belirtildiği üzere mali disiplin korunduğu sürece Vakıf, her üyemizi emekli edebilecek güçtedir.

 

 

Birlik ve beraberlik içinde bu dönemi atlatabileceğimize ve olağan şartlarda mali beklentilerimizin tutturulabileceğine inanıyor, bu sürecin yüz akı ile sürdürülebilmesi için gayret ediyoruz.

Daha iyi gelişmeler ve haberlerle sizlerle buluşmak ümidiyle tüm üyelerimize ve sevdiklerine sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür dileriz.

Saygılarımızla

Met-Vak Yönetim Kurulu